ACMOScoat 82-6007
Środek oddzielający do żywic poliestrowych i epoksydowych

Karta techniczna

ACMOScoat 82-9062
Półtrwały środek oddzielający do żywic UP/EP

Karta techniczna

Acmosol 130-22
Zmywacz do form

Karta techniczna