Ballast tollerant ALU 2017-03-10T11:16:13+00:00

Ballast Tollerant Alu

BALLAST TOLLERANT ALU to dwuskładnikowy antykorozyjny podkład na aluminium. Grubo powłokowy – można nabudować 100-150 mikronów na warstwę, co skraca czas pracy.

Karta techniczna

Przygotowanie powierzchni

Aluminium

Podłoże powinno być oczyszczone, odtłuszczone, zmatowione papierem ściernym P180-P240

Aplikacja

Rozcieńczalnik
Pędzel
Rozcieńczenie do 10%
Wałek
Rozcieńczenie do 10%
Natrysk
Dysza 1.8-2.4; Rozcieńczenie do 20%
Ilość warstw
1-3
Czas do nałożenia kolejnej warstwy 20°C
12 h (w przypadku natrysku ok 6 h)
Uwagi
Dobrze wymieszać oddzielnie bazę i oddzielnie utwardzacz, poczekać kilka minut przed połączeniem, aby pozbyć się pęcherzyków powietrza.

Czas schnięcia

Temperatura
10°C
20°C
Suchość na dotyk
6 h
3 h
Suche / Kolejne warstwy
24 h
12 h
Całkowite utwardzenie
10 dni
7 dni

Cechy

+ Bardzo łatwa aplikacja, zarówno wałkiem jak i natryskiem.

+ Szybkoschnący, niewrażliwy na niskie temperatury.

Dane techniczne

Opis
Dwuskładnikowy podkład epoksydowy
Powierzchnia
Aluminium
Kolor
Biały
Wykończenie
Mat
Gęstość
1,4 g/cm3
Zawartość cząstek stałych
74%
Proporcje mieszania składników A i B
100:9 (Objętościowo) lub
100:8 (Wagowo)
Grubość powłoki
75-300 μm (1-3 warstwy)
Rozcieńczalnik
Rozcieńczanie/Czyszczenie EPO SOLVE
Wydajność
5 m²/l
Okres przydatności do użycia
2 lata

Opakowanie

  • 4 l

Ważne informacje

W czasie aplikacji i schnięcia powłoki wydzielają się palne i szkodliwe dla zdrowia substancje. Należy unikać wdychania oparów oraz kontaktu wyrobu z oczami i skórą. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Szczegółowe informacje na temat substancji niebezpiecznych zawartych w wyrobach i związanych z nimi zagrożeń podane są w kartach charakterystyki, które udostępniamy na życzenie.

Okres trwałości podany na opakowaniu. Przechowywać lub transportować w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w  temperaturze od 5°C do 35°C. Unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne. Chronić przed ekspozycją w ekstremalnych temperaturach.

Produkt i jego opakowania, nawet puste, nie mogą być uwalniane do środowiska; nie wylewać pozostałości farby do cieków wodnych oraz nie usuwać z odpadami komunalnymi; stosować odpowiednie pojemniki na odpady. Utylizacji należy dokonywać zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach niebezpiecznych.

Podane dane mogą nieznacznie różnić się dla różnych kolorów jak również z tytułu normalnych odchyłek produkcyjnych

Informacje zawarte w niniejszej karcie nie mają charakteru wyczerpującego. Każda osoba stosująca produkt, bez uprzedniego sprawdzenia bezpieczeństwa technicznego, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania, robi to na własne ryzyko i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za stan produktu lub za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z takiego nieodpowiedzialnego użycia produktu. Informacje zawarte w tej specyfikacji mogą podlegać modyfikacjom w procesie poszerzania naszych doświadczeń i polityki ciągłego rozwoju produktu.