Deck Antyskid 2017-02-28T12:30:55+00:00

Deck Antyskid

Jednoskładnikowa, szybkoschnąca farba antypoślizgowa, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Zapewnia długotrwały efekt antypoślizgowy i bardzo dobrą odporność na warunki atmosferyczne. Nadaje antypoślizgowe właściwości nawet na mokrej nawierzchni, na chodnikach i nawierzchniach przemysłowych, gdzie wymagana jest maksymalna wytrzymałość i odporność.
DECK ANTISKID może być nakładany na powierzchnie pokładów na jachtach, ciągi komunikacyjne. Nadaje się do stosowania na większości powierzchni. Może być również nakładany na podłoża betonowe starsze niż 2 lata, które zostały dokładnie umyte i wyschnięte, na stare, dobrze przylegające powłoki malarskie oraz na powierzchnie metalowe, które zostały właściwie przygotowane i zagruntowane odpowiednim gruntem.

Karta techniczna

Kolory

 • .304
  Biały
 • .305
  Szary
 • .303
  Czarny

Z uwagi na różne parametry i ustawienia monitorów oraz kart graficznych przedstawione kolory mogą nie odpowiadać kolorom rzeczywistym i mają jedynie charakter poglądowy. Aby uzyskać precyzyjną wizualizację koloru zawsze korzystaj z fizycznego próbnika kolorów.

Przygotowanie powierzchni

Podłoże powinno być odtłuszczone, przeszlifowane papierem ściernym P180-240, suche oraz pozbawione wszelkich zanieczyszczeń.

W przypadku uprzednio malowanych powierzchni które są w złym stanie (np. pękająca lub łuszcząca się farba) należy starą powierzchnię dokładnie zeszlifować lub użyć środka do usuwania starych powłok malarskich (np. REVERSE Eco), pęknięcia zaszpachlować (np. Fill Light PLUS).

W celu zwiększenia przyczepności zalecamy użycie 1 warstwy podkładu Ballast Tollerant ULTRA lub Yacht PRIMER.

Aplikacja

Rozcieńczalnik
Pędzel
Rozcieńczenie 5%
Wałek
Rozcieńczenie 5%
Natrysk
Rozcieńczenie 5%
Ilość warstw
2
Czas do nałożenia kolejnej warstwy 10°C
50 min
Czas do nałożenia kolejnej warstwy 20°C
30 min

Czas schnięcia

Temperatura
10°C
15°C
23°C
Suchość na dotyk
60 min
30 min
20 min
Całkowite utwardzenie
12 h
8 h
5 h

Cechy

+ Szybko schnie.

+ Doskonała przyczepność.

Dane techniczne

Opis
Farba jednoskładnikowa
Powierzchnia
Laminat, Stal, Aluminium, Drewno
Kolor
Zgodnie z próbnikiem
Wykończenie
Mat, ziarnisty
Gęstość
1,83 g/cm3
Zawartość cząstek stałych
91%
Grubość powłoki
100 μm (1-2 warstwy)
Rozcieńczalnik
Rozcieńczanie/Czyszczenie EPO SOLVE
Sugerowany podkład
w zależności od podłoża:
BALLAST TOLLERANT ULTRA
YACHT PRIMER
Wydajność
Jak obliczyć ilość preparatu sprawdzisz w sekcji Porady
2,8 m²/l
Okres przydatności do użycia
2 lata

Opakowanie

 • 1 kg
 • 5 kg
 • 25 kg

Ważne informacje

W czasie aplikacji i schnięcia powłoki wydzielają się palne i szkodliwe dla zdrowia substancje. Należy unikać wdychania oparów oraz kontaktu wyrobu z oczami i skórą. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Szczegółowe informacje na temat substancji niebezpiecznych zawartych w wyrobach i związanych z nimi zagrożeń podane są w kartach charakterystyki, które udostępniamy na życzenie.

Okres trwałości podany na opakowaniu. Przechowywać lub transportować w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w  temperaturze od 5°C do 35°C. Unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne. Chronić przed ekspozycją w ekstremalnych temperaturach.

Produkt i jego opakowania, nawet puste, nie mogą być uwalniane do środowiska; nie wylewać pozostałości farby do cieków wodnych oraz nie usuwać z odpadami komunalnymi; stosować odpowiednie pojemniki na odpady. Utylizacji należy dokonywać zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach niebezpiecznych.

Podane dane mogą nieznacznie różnić się dla różnych kolorów jak również z tytułu normalnych odchyłek produkcyjnych

Informacje zawarte w niniejszej karcie nie mają charakteru wyczerpującego. Każda osoba stosująca produkt, bez uprzedniego sprawdzenia bezpieczeństwa technicznego, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania, robi to na własne ryzyko i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za stan produktu lub za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z takiego nieodpowiedzialnego użycia produktu. Informacje zawarte w tej specyfikacji mogą podlegać modyfikacjom w procesie poszerzania naszych doświadczeń i polityki ciągłego rozwoju produktu.