Teak Oil 2017-02-28T12:35:48+00:00

Teak Oil

Olej tekowy TEAK OIL to mieszanina specjalnych olejów roślinnych oraz rozcieńczalników dająca szybkoschnący, bezbarwny, wysokiej jakości olej do stosowania na powierzchniach zewnętrznych. Olej tekowy tradycyjnie stosowany jest do ochrony i pielęgnacji drewna tekowego, może być jednak z powodzeniem używany do prawie wszystkich gatunków.
Naniesiony na drewno olej tekowy chroni i nasyca je, dając jednocześnie jedwabny połysk.

Karta techniczna

Przygotowanie powierzchni

Drewno
Powierzchnię należy dokładnie umyć (najlepiej środkiem do mycia pokładów TEAK CLEAN), wysuszyć.
Można też przeszlifować papierem ściernym P120-P180 wzdłuż włókien.

Aplikacja

Nanosić cienkimi warstwami (pędzlem/szmatką). Nadmiar oleju na bieżąco należy wycierać szmatką. Najlepsze efekty osiąga się jeżeli olej jest „wcierany” w drewno. Należy pamiętać, że ideą olejowania drewna jest nasączenie drewna olejem, a nie jak w przypadku lakierowania stworzenie „warstwy” ochronnej na powierzchni.
Częstym błędem jest pozostawianie „warstwy” na powierzchni drewna, która później w wyniku działania słońca nieładnie się utlenienia, widoczne stają się ciemne plamy utlenionego oleju (bardzo trudno jest „usunąć” taką skorupę).
Do usuwania starych powłok polecamy środki chemiczne np. TEAK CLEAN. Ich aplikacja jest łatwa, pozwala zaoszczędzić czas.

Ilość warstw
3-4
Czas do nałożenia kolejnej warstwy 20°C
1 h
Czas schnięcia w 20°C
3-4 h
Uwagi
Należy uważać żeby nie pobrudzić, zostawić zacieków na powierzchni laminatu. Po wyschnięciu bardzo trudno usunąć zaschnięte zacieki.

Cechy

+ Bardzo łatwa aplikacja

+ Zostawia jedwabisty połysk

+ Doskonale zabezpiecza drewno na długi czas

Dane techniczne

Opis
Olej teakowy
Powierzchnia
Drewno
Kolor
Bezbarwny
Wykończenie
Mat
Wydajność
Do 16 m²/l w zależności od gatunku drewna i sposobu nanoszenia
Okres przydatności do użycia
2 lata

Opakowanie

  • 0,4 l
  • 0,8 l

Ważne informacje

W czasie aplikacji i schnięcia powłoki wydzielają się palne i szkodliwe dla zdrowia substancje. Należy unikać wdychania oparów oraz kontaktu wyrobu z oczami i skórą. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Szczegółowe informacje na temat substancji niebezpiecznych zawartych w wyrobach i związanych z nimi zagrożeń podane są w kartach charakterystyki, które udostępniamy na życzenie.

Okres trwałości podany na opakowaniu. Przechowywać lub transportować w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w  temperaturze od 5°C do 35°C. Unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne. Chronić przed ekspozycją w ekstremalnych temperaturach.

Produkt i jego opakowania, nawet puste, nie mogą być uwalniane do środowiska; nie wylewać pozostałości farby do cieków wodnych oraz nie usuwać z odpadami komunalnymi; stosować odpowiednie pojemniki na odpady. Utylizacji należy dokonywać zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach niebezpiecznych.

Podane dane mogą nieznacznie różnić się dla różnych kolorów jak również z tytułu normalnych odchyłek produkcyjnych

Informacje zawarte w niniejszej karcie nie mają charakteru wyczerpującego. Każda osoba stosująca produkt, bez uprzedniego sprawdzenia bezpieczeństwa technicznego, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania, robi to na własne ryzyko i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za stan produktu lub za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z takiego nieodpowiedzialnego użycia produktu. Informacje zawarte w tej specyfikacji mogą podlegać modyfikacjom w procesie poszerzania naszych doświadczeń i polityki ciągłego rozwoju produktu.