Ballast Tollerant ULTRA 2017-04-26T19:27:58+00:00

Ballast Tollerant ULTRA

Antyosmozowy podkład pośredni tworzący grubo powłokową powierzchnię. BALLAST TOLLERANT ULTRA jest poliamidowo-epoksydowym podkładem o właściwościach antyosmozowych na laminat. BALLAST TOLLERANT ULTRA to szybkoschnący podkład pośredni z tiksotropowymi właściwościami, umożliwiającymi tworzenie się grubych warstw, nawet do 150 mikronów dla pojedynczej warstwy, które mogą być pokrywane antyfulingiem lub farbą, również po długich okresach czasu.

Karta techniczna

Kolory

  • .7035
    Jasno szary
  • .7015
    Szary

Z uwagi na różne parametry i ustawienia monitorów oraz kart graficznych przedstawione kolory mogą nie odpowiadać kolorom rzeczywistym i mają jedynie charakter poglądowy. Aby uzyskać precyzyjną wizualizację koloru zawsze korzystaj z fizycznego próbnika kolorów.

Przygotowanie powierzchni

Laminat
Podłoże powinno być odtłuszczone, przeszlifowane papierem ściernym nr P180-280, suche oraz pozbawione wszelkich zanieczyszczeń.
W przypadku uprzednio malowanych powierzchni które są w złym stanie (np. pękająca lub łuszcząca się farba) należy starą powierzchnię dokładnie zeszlifować lub użyć środka do usuwania starych powłok malarskich (np. REVERSE ECO), uszkodzenia powierzchni zaszpachlować szpachlówką epoksydowa (np. FILL LIGHT PLUS). Następnie można przystąpić do malowania podkładem BALLAST TOLLERANT ULTRA

Aplikacja

Rozcieńczalnik
Pędzel
Rozcieńczenie 10%
Wałek
Rozcieńczenie 10%
Natrysk
Dysza 1.8-2.4; Rozcieńczenie do 20%
Ilość warstw
1-3
Czas do nałożenia kolejnej warstwy 20°C
4 h (w przypadku natrysku ok 3 h)
Uwagi
Dobrze wymieszać oddzielnie bazę i oddzielnie utwardzacz, poczekać kilka minut przed połączeniem, aby pozbyć się pęcherzyków powietrza.
Dla uzyskania właściwości antyosmozowych malować do uzyskania powłoki 300 mikronów.
Nie stosować w temperaturze poniżej 0 °C.

Czas schnięcia

Temperatura
5°C
15°C
13°C
Suchość na dotyk
4 h
1 h
45 min
Suche / kolejne warstwy
48 h
24 h
12 h
Całkowite utwardzenie
48 h
24 h
12 h

Cechy

+ Bardzo łatwa aplikacja, zarówno wałkiem jak i natryskiem.

+ Szybkoschnący, niewrażliwy na niskie temperatury.

Dane techniczne

Opis
Dwuskładnikowy podkład epoksydowy
Powierzchnia
Laminat
Kolor
Zgodnie z próbnikiem
Wykończenie
Mat
Gęstość
1,4 g/cm3
Zawartość cząstek stałych
64%
Proporcje mieszania składników A i B
100:9 (Objętościowo) lub
100:6 (Wagowo)
Kolejna warstwa
Do 60 dni z antyfulingiem
Grubość powłoki
75-300 μm (1-3 warstwy)
Rozcieńczalnik
Rozcieńczanie/Czyszczenie EPO SOLVE
Wydajność
8,3 m²/l (na warstwę 75 μm)
Okres przydatności do użycia
2 lata

Opakowanie

  • 1 l
  • 4 l

Ważne informacje

W czasie aplikacji i schnięcia powłoki wydzielają się palne i szkodliwe dla zdrowia substancje. Należy unikać wdychania oparów oraz kontaktu wyrobu z oczami i skórą. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Szczegółowe informacje na temat substancji niebezpiecznych zawartych w wyrobach i związanych z nimi zagrożeń podane są w kartach charakterystyki, które udostępniamy na życzenie.

Okres trwałości podany na opakowaniu. Przechowywać lub transportować w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w  temperaturze od 5°C do 35°C. Unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne. Chronić przed ekspozycją w ekstremalnych temperaturach.

Produkt i jego opakowania, nawet puste, nie mogą być uwalniane do środowiska; nie wylewać pozostałości farby do cieków wodnych oraz nie usuwać z odpadami komunalnymi; stosować odpowiednie pojemniki na odpady. Utylizacji należy dokonywać zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach niebezpiecznych.

Podane dane mogą nieznacznie różnić się dla różnych kolorów jak również z tytułu normalnych odchyłek produkcyjnych

Informacje zawarte w niniejszej karcie nie mają charakteru wyczerpującego. Każda osoba stosująca produkt, bez uprzedniego sprawdzenia bezpieczeństwa technicznego, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania, robi to na własne ryzyko i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za stan produktu lub za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z takiego nieodpowiedzialnego użycia produktu. Informacje zawarte w tej specyfikacji mogą podlegać modyfikacjom w procesie poszerzania naszych doświadczeń i polityki ciągłego rozwoju produktu.