Classica 2017-02-28T12:28:38+00:00

Classica

CLASSICA to pół twardy antyfuling (farba antyporostowa) średniej gęstości do malowania podwodnych części jachtów eksploatowanych w wodach słodkich i słonych.
Idealny do łodzi poruszających się z prędkością poniżej 30 węzłów.

Karta techniczna

Kolory

 • .304
  Biały
 • .305
  Szary
 • .303
  Czarny
 • .301
  Czerwony
 • .302
  Niebieski
 • .309
  Granatowy

Z uwagi na różne parametry i ustawienia monitorów oraz kart graficznych przedstawione kolory mogą nie odpowiadać kolorom rzeczywistym i mają jedynie charakter poglądowy. Aby uzyskać precyzyjną wizualizację koloru zawsze korzystaj z fizycznego próbnika kolorów.

Przygotowanie powierzchni

Podłoże z laminatu poliestrowo-szklanego

Podłoże powinno być odtłuszczone, przeszlifowane papierem ściernym P180-220, suche oraz pozbawione wszelkich zanieczyszczeń.
Zaleca się zastosowanie podkładu BALLAST TOLLERANT ULTRA w celu zwiększenia przyczepności antyfulingu (1 warstwa – 75 mikronów) lub wykonanie zabezpieczenia antyosmozowego laminatu (2-3 warstwy – min 300 mikronów).
Można również malować antyfulingiem bezpośrednio na laminat, jest to jednak najmniej trwale wykonanie powłoki – farba antyporostowa może odpadać od powierzchni laminatu.

UWAGA! W przypadku nowego laminatu należy bezwzględnie usunąć woski i rozdzielacze używane przy produkcji do rozformowywania wyrobów.

Stara powłoka farby przeciwporostowej
Podłoże powinno być suche i pozbawione zanieczyszczeń (porostów, olejów, tłuszczów, soli, kurzu itp.). Powierzchnię należy przeszlifować (zmatowić) papierem ściernym 120-180 w celu zwiększenia przyczepności i pomalować 1-2 warstwy nowego antyfulingu.
Jeżeli stara farba antyporostowa jest w złym stanie, lub ma zbyt dużą grubość, należy ją usunąć poprzez szlifowanie lub środkiem chemicznym (np. REVERSE ECO do usuwania strych powłok). Następnie należy postępować jak w przypadku nowych powierzchni.
Jeżeli po usunięciu starej powłoki antyfulingu pozostaje stary podkład na powierzchni zalecamy 1 warstwę BALLAST TOLLERANT ULTRA jako warstwę zwiększającą przyczepność.

Podłoże ze stali
Podłoże powinno być pomalowane podkładem BALLAST TOLLERANT PRIME (min 3 warstwy – min 300 mikronów), jeżeli to konieczne można użyć szpachlę FILL LIGHT PLUS w celu wyrównania powierzchni.

Podłoże z aluminium
Podłoże powinno pomalowane podkładem BALLAST TOLLERANT ALU, jeżeli to konieczne można użyć szpachlę FILL LIGHT PLUS w celu wyrównania powierzchni.

Aplikacja

Rozcieńczalnik
Pędzel
Rozcieńczenie 10%
Wałek
Rozcieńczenie 15%
Natrysk
Dysza 1.9-2.3, Rozcieńczenie 20%
Ilość warstw
2 (min 100 µm)
Czas do nałożenia kolejnej warstwy 10°C
min. 12 h (w przypadku natrysku min 6h)
Czas do nałożenia kolejnej warstwy 20°C
min. 8 h (w przypadku natrysku min 4h)

Czas schnięcia

Temperatura
5°C
15°C
13°C
35°C
Suchość na dotyk
4 h
1 h
45 min
20 min
Całkowite utwardzenie
48 h
24 h
12 h
8 h

Cechy

+ Antyfuling wykonany technologią hybrydową opartą na tlenku miedzi i innych biocydach, dopuszczony przez IMO (Międzynarodowa Organizacja Morska). Wolny od TBT (tributylocyna).

+ Żywotność antyfulingu – 36 miesięcy. Z naszych obserwacji wynika, że w warunkach śródlądowych w Polsce prawidłowo wykonana powłoka wytrzymuje 3-4 sezony.

Dane techniczne

Opis
Farba jednoskładnikowa, oparta na żywicach i solach częściowo rozpuszczalnych w wodzie.
Powierzchnia
Laminat, Stal, Aluminium
Kolor
Zgodnie z próbnikiem
Wykończenie
Mat
Gęstość
1,55 – 1,79 g/cm3
Zawartość cząstek stałych
73%
Grubość powłoki
100 μm (2 warstwy)
Rozcieńczalnik
Rozcieńczanie ACE SOLVE
Czyszczenie EPO SOLVE
Sugerowany podkład
Wydajność
Jak obliczyć ilość preparatu sprawdzisz w sekcji Porady
12 m²/l dla 50 μm (1 warstwa)
Okres przydatności do użycia
2 lata

Opakowanie

 • 0,75 l
 • 2,5 l

Ważne informacje

W czasie aplikacji i schnięcia powłoki wydzielają się palne i szkodliwe dla zdrowia substancje. Należy unikać wdychania oparów oraz kontaktu wyrobu z oczami i skórą. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Szczegółowe informacje na temat substancji niebezpiecznych zawartych w wyrobach i związanych z nimi zagrożeń podane są w kartach charakterystyki, które udostępniamy na życzenie.

Okres trwałości podany na opakowaniu. Przechowywać lub transportować w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w  temperaturze od 5°C do 35°C. Unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne. Chronić przed ekspozycją w ekstremalnych temperaturach.

Produkt i jego opakowania, nawet puste, nie mogą być uwalniane do środowiska; nie wylewać pozostałości farby do cieków wodnych oraz nie usuwać z odpadami komunalnymi; stosować odpowiednie pojemniki na odpady. Utylizacji należy dokonywać zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach niebezpiecznych.

Podane dane mogą nieznacznie różnić się dla różnych kolorów jak również z tytułu normalnych odchyłek produkcyjnych

Informacje zawarte w niniejszej karcie nie mają charakteru wyczerpującego. Każda osoba stosująca produkt, bez uprzedniego sprawdzenia bezpieczeństwa technicznego, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania, robi to na własne ryzyko i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za stan produktu lub za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z takiego nieodpowiedzialnego użycia produktu. Informacje zawarte w tej specyfikacji mogą podlegać modyfikacjom w procesie poszerzania naszych doświadczeń i polityki ciągłego rozwoju produktu.