Fill Light Plus 2017-02-28T12:31:23+00:00

Fill Light Plus

FILL LIGHT PLUS jest lekką szpachlą o bardzo niskiej gęstości – 0,78kg/l, powszechnie używaną w procesie spoinowania kadłuba. FILL LIGHT PLUS jest szczególnie odporna na warunki atmosferyczne. Po utwardzeniu może być szlifowana i tworzy optymalną podstawę do stosowania cykli malarskich. Całkowicie wolna od rozpuszczalników.

Karta techniczna

Kolory

  • .5018
    Zielony

Z uwagi na różne parametry i ustawienia monitorów oraz kart graficznych przedstawione kolory mogą nie odpowiadać kolorom rzeczywistym i mają jedynie charakter poglądowy. Aby uzyskać precyzyjną wizualizację koloru zawsze korzystaj z fizycznego próbnika kolorów.

Przygotowanie powierzchni

Podłoże powinno być odtłuszczone, suche oraz pozbawione wszelkich zanieczyszczeń.
Przykładowe cykle:

STAL
Zaleca się zastosowanie podkładu antykorozyjnego przed szpachlowaniem.
Pod wodą: podkład BALLAST TOLLERANT PRIME > szpachla FILL LIGHT PLUS > podkład BALLAST TOLLERANT PRIME > antyfuling CLASSICA lub HIGH SPEED
Nad wodą: podkład BALLAST TOLLERANT PRIME > szpachla FILL LIGHT PLUS > podkład BALLAST TOLLERANT PRIME > podkład pod lakier POLIMAR PRIMER > lakier nawierzchniowy LACK POLIACRYL

ALUMINIUM
Zaleca się zastosowanie podkładu antykorozyjnego przed szpachlowaniem.
Pod wodą: podkład BALLAST TOLLERANT ALU > szpachla FILL LIGHT PLUS > podkład BALLAST TOLLERANT ALU > antyfuling CLASSICA/HIGH SPEED
Nad wodą: podkład BALLAST TOLLERANT ALU > szpachla FILL LIGHT PLUS > podkład BALLAST TOLLERANT ALU > podkład pod lakier POLIMAR PRIMER > lakier nawierzchniowy LACK POLIACRYL

LAMINAT
Pod wodą: szpachla FILL LIGHT PLUS > podkład BALLAST TOLLERANT ULTRA > antyfuling CLASSICA/HIGH SPEED
Nad wodą: szpachla FILL LIGHT PLUS > podkład BALLAST TOLLERANT ALU (lepsze szlifowanie niż BALLAST TOLLERANT ULTRA) > podkład pod lakier POLIMAR PRIMER > lakier nawierzchniowy LACK POLIACRYL

UWAGA! W przypadku stosowania szpachlówek epoksydowych, najważniejsza jest temperatura. Optymalną temperaturą do pracy jest min 18°C. Ważne jest żeby temperatura podłoża nie była niższa niż temperatura otocznia, oraz żeby przez cały czas wiązania nie spadała poniżej minimum, ponieważ wtedy reakcja utwardzania zostanie przerwana, i nawet ponowne podgrzanie nie wznowi procesu utwardzania.

Aplikacja

Szpachelka
Bez rozcieńczania
Ilość warstw
Wg potrzeb – 1 warstwa nie powinna przekraczać 5mm
Czas do nałożenia kolejnej warstwy 20°C
14 h
Uwagi
Wymieszać oba składniki ręcznie, lub wolnoobrotowym mieszadłem w celu uniknięcia powstawania pęcherzyków powietrza.
Upewnić się, że grubość zastosowanego produktu jest odpowiednia.
Kiedy szpachla jest całkowicie sucha, szlifować do uzyskania gładkiej powierzchni.

Czas schnięcia

Temperatura
15°C
20°C
Gotowość do szlifowania
36 h
24 h

Cechy

+ Wysoka odporność mechaniczna.

+ Po utwardzeniu 100% wodoodporna.

+ Praktycznie brak skurczu.

+ Niska waga.

+ Dobra obróbka – łatwo się szlifuje.

Dane techniczne

Opis
Dwuskładnikowa szpachla epoksydowa
Powierzchnia
Laminat, Stal, Aluminium
Kolor
Zgodnie z próbnikiem
Wykończenie
Mat
Gęstość
0,78 g/cm3
Zawartość cząstek stałych
100%
Proporcje mieszania składników A i B
1:1 (Wagowo)
Grubość
Do 5 cm
Rozcieńczalnik
Czyszczenie EPO SOLVE
Okres przydatności do użycia
2 lata

Opakowanie

  • 5 l*
  • 40 l

*Opakowanie 5 l jest konfekcjonowane, termin przydatności do użycia 1 miesiąc.

Ważne informacje

W czasie aplikacji i schnięcia powłoki wydzielają się palne i szkodliwe dla zdrowia substancje. Należy unikać wdychania oparów oraz kontaktu wyrobu z oczami i skórą. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Szczegółowe informacje na temat substancji niebezpiecznych zawartych w wyrobach i związanych z nimi zagrożeń podane są w kartach charakterystyki, które udostępniamy na życzenie.

Okres trwałości podany na opakowaniu. Przechowywać lub transportować w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w  temperaturze od 5°C do 35°C. Unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne. Chronić przed ekspozycją w ekstremalnych temperaturach.

Produkt i jego opakowania, nawet puste, nie mogą być uwalniane do środowiska; nie wylewać pozostałości farby do cieków wodnych oraz nie usuwać z odpadami komunalnymi; stosować odpowiednie pojemniki na odpady. Utylizacji należy dokonywać zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach niebezpiecznych.

Podane dane mogą nieznacznie różnić się dla różnych kolorów jak również z tytułu normalnych odchyłek produkcyjnych

Informacje zawarte w niniejszej karcie nie mają charakteru wyczerpującego. Każda osoba stosująca produkt, bez uprzedniego sprawdzenia bezpieczeństwa technicznego, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania, robi to na własne ryzyko i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za stan produktu lub za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z takiego nieodpowiedzialnego użycia produktu. Informacje zawarte w tej specyfikacji mogą podlegać modyfikacjom w procesie poszerzania naszych doświadczeń i polityki ciągłego rozwoju produktu.