Polimar Primer 2017-02-28T12:32:45+00:00

Polimar Primer

POLIMAR PRIMER to podkład charakteryzujący się bardzo wysokim wypełnieniem. Aplikacja 2-3 grubych warstw, ze względu na bardzo dobrą rozlewność powłoki podkładu, nie powoduje utrudnień w obróbce szlifierskiej. Brak tendencji do zacieków przy aplikacji dyszą 2.5 mm, bardzo wysokie wypełnienie, krótki czas schnięcia i łatwość w obróbce szlifierskiej. Przeznaczony do obróbki ręcznej i maszynowej materiałami ściernymi na sucho.

Karta techniczna

Kolory

  • .7035
    Jasno szary
  • .7015
    Szary

Z uwagi na różne parametry i ustawienia monitorów oraz kart graficznych przedstawione kolory mogą nie odpowiadać kolorom rzeczywistym i mają jedynie charakter poglądowy. Aby uzyskać precyzyjną wizualizację koloru zawsze korzystaj z fizycznego próbnika kolorów.

Przygotowanie powierzchni

Laminat
Podłoże powinno być odtłuszczone, przeszlifowane papierem ściernym nr P180-P280, suche oraz pozbawione wszelkich zanieczyszczeń.

Aplikacja

Rozcieńczalnik
Natrysk
Dysza 1.8-2.4, Rozcieńczenie do 20%
Ilość warstw
1-3
Czas do nałożenia kolejnej warstwy 20°C
20 min
Uwagi
Obróbka materiałami ściernymi na sucho P320-P500, na mokro P600-P1200

Cechy

+ Bardzo łatwa aplikacja natryskiem

+ Krótki czas schnięcia

+ Łatwa obróbka szlifierska

+ Bardzo wysokie wypełnienie

Dane techniczne

Opis
Dwuskładnikowy podkład akrylowy
Powierzchnia
Laminat
Kolor
Zgodnie z próbnikiem
Wykończenie
Mat
Gęstość
1 g/cm3
Gęstość
1 g/cm3
Dopuszczalne LZO
540 g/l
Proporcje mieszania składników A i B
100:20 (Objętościowo)
Grubość warstwy
75-100 μm
Rozcieńczalnik
Rozcieńczanie/Czyszczenie POLY SOLVE
Wydajność
5 m²/l
Okres przydatności do użycia
2 lata

Opakowanie

  • 3 l

Ważne informacje

W czasie aplikacji i schnięcia powłoki wydzielają się palne i szkodliwe dla zdrowia substancje. Należy unikać wdychania oparów oraz kontaktu wyrobu z oczami i skórą. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Szczegółowe informacje na temat substancji niebezpiecznych zawartych w wyrobach i związanych z nimi zagrożeń podane są w kartach charakterystyki, które udostępniamy na życzenie.

Okres trwałości podany na opakowaniu. Przechowywać lub transportować w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w  temperaturze od 5°C do 35°C. Unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne. Chronić przed ekspozycją w ekstremalnych temperaturach.

Produkt i jego opakowania, nawet puste, nie mogą być uwalniane do środowiska; nie wylewać pozostałości farby do cieków wodnych oraz nie usuwać z odpadami komunalnymi; stosować odpowiednie pojemniki na odpady. Utylizacji należy dokonywać zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach niebezpiecznych.

Podane dane mogą nieznacznie różnić się dla różnych kolorów jak również z tytułu normalnych odchyłek produkcyjnych

Informacje zawarte w niniejszej karcie nie mają charakteru wyczerpującego. Każda osoba stosująca produkt, bez uprzedniego sprawdzenia bezpieczeństwa technicznego, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania, robi to na własne ryzyko i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za stan produktu lub za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z takiego nieodpowiedzialnego użycia produktu. Informacje zawarte w tej specyfikacji mogą podlegać modyfikacjom w procesie poszerzania naszych doświadczeń i polityki ciągłego rozwoju produktu.