Teak Clean 2017-03-10T11:42:31+00:00

Teak Clean

TEAK CLEAN to środek do czyszczenia powierzchni drewnianych.

Karta techniczna

Aplikacja

Drewno
Rozcieńczyć w proporcji 1:20 z wodą i nanosić na drewno za pomocą dość twardej szczotki. Można użyć podgrzanej wody, wzmocni to działanie środka.
Nanieść cienką warstwę, chwilę poszorować (najlepiej wzdłuż włókien) do pojawienia się lekkiej piany.
Odczekać ok 15 min (piana powinna zmienić kolor na ‘’brudny’’). Następnie obficie spłukać wodą.
W przypadku silnych zabrudzeń, czynność powtórzyć. Można również użyć silniejszej mieszanki np. 1:10.
Używać rękawic gumowych w trakcie aplikacji.

Cechy

+ Doskonale usuwa organiczne zabrudzenia

Dane techniczne

Opis
Mieszanina substancji powierzchniowo czynnych
Powierzchnia
Drewno
Kolor
Bezbarwny
Gęstość
1,03 g/cm3
Okres przydatności do użycia
2 lata

Opakowanie

  • 1 l

Ważne informacje

W czasie aplikacji i schnięcia powłoki wydzielają się palne i szkodliwe dla zdrowia substancje. Należy unikać wdychania oparów oraz kontaktu wyrobu z oczami i skórą. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Szczegółowe informacje na temat substancji niebezpiecznych zawartych w wyrobach i związanych z nimi zagrożeń podane są w kartach charakterystyki, które udostępniamy na życzenie.

Okres trwałości podany na opakowaniu. Przechowywać lub transportować w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w  temperaturze od 5°C do 35°C. Unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne. Chronić przed ekspozycją w ekstremalnych temperaturach.

Produkt i jego opakowania, nawet puste, nie mogą być uwalniane do środowiska; nie wylewać pozostałości farby do cieków wodnych oraz nie usuwać z odpadami komunalnymi; stosować odpowiednie pojemniki na odpady. Utylizacji należy dokonywać zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach niebezpiecznych.

Podane dane mogą nieznacznie różnić się dla różnych kolorów jak również z tytułu normalnych odchyłek produkcyjnych

Informacje zawarte w niniejszej karcie nie mają charakteru wyczerpującego. Każda osoba stosująca produkt, bez uprzedniego sprawdzenia bezpieczeństwa technicznego, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania, robi to na własne ryzyko i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za stan produktu lub za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z takiego nieodpowiedzialnego użycia produktu. Informacje zawarte w tej specyfikacji mogą podlegać modyfikacjom w procesie poszerzania naszych doświadczeń i polityki ciągłego rozwoju produktu.